Od roku 1965 w Australii obowiązują takie same przepisy odnoszące się do posiadania, hodowania czy wykorzystywania marihuany. Obecnie jednak pojawiła się iskierka nadziei ponieważ prowadzone są pracę, by była ona dostępna medycznie.

Medyczna marihuana w Australii i Chorwacji Działania zmierzające do legalizowania marihuany w medycznej formie już się rozpoczęły. Prowadzone są rozmowy, które mają ocenić jaka jest potrzeba osób, które mają przewlekłe choroby. Nawet minister zdrowia prowadzi prywatnie takie rozmowy i sonduje potrzeby takich osób. Okazuje się, że dzięki marihuanie medycznie dostępnej jakość ich życia znacząco by się podniosła. Przygotowane ma zostać prawo, które pozwoli na hodowanie i rozprowadzanie marihuany, dla takich osób, które tego potrzebują ze względów zdrowotnych. Ma być ona wykorzystywana do niwelowania bólu. Będzie także chodzić o łagodzenie padaczki w przypadku dzieci. W dalszej perspektywie jest nawet w planach sprzedawanie THC do innych krajów.

Ogólnie jednak dużo zależy od podejścia poszczególnych stanów czy takie rozwiązania będą wprowadzone. Medyczna marihuana legalna w Chorwacji W październiku bieżącego roku w Chorwacji podjęto decyzję o legalizacji marihuany na rynku medycznym. Przygotowane zostały dokładne przepisy co do możliwości wykorzystywania tego produktu w zakresie medycznym, wysiłki jakie związane były z tym, by ten produkt zalegalizować bezpośrednio odnosiły się do konsultacji z ludźmi, którzy mówili, że taki produkt może gwarantować im ulgę. Okazuje się, że hodowle wcześniej prowadzone w domach stały się początkiem takiej dyskusji. Mimo legalizacji nadal nie będzie można prowadzić swojej hodowli. W tym momencie poszczególne osoby, które są chore na określone schorzenia będą mogły korzystać ze specjalnych leków, które zawierać będą THC albo z oleju z konopi. Zakłada się, że miesięcznie będzie można sięgnąć po 0.75 g THC po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, który określi, że udanego pacjenta taki środek będzie wskazany. Farmaceutyki będzie można otrzymać w aptece po zaprezentowaniu odpowiedniej recepty.