Kurs dla lekarzy na temat medycznej marihuany na Florydzie

Posted by Marihuana Doctors on 01/15/2018 in Zasoby dla lekarzy

Zaktualizowano 8 stycznia 2019 r. Zawartość medyczna zweryfikowana przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer

Czy chcesz zaoferować swoim pacjentom naturalną alternatywę dla środków farmaceutycznych? Lekarze z Florydy muszą przejść odpowiednie szkolenie, zanim będą mogli wystawiać rekomendacje dotyczące medycznej marihuany. Aby uzyskać licencję na zalecanie leków na bazie marihuany, należy postępować zgodnie z krokami wymaganymi przez stan.

Kto powinien wziąć udział w kursie certyfikacyjnym dotyczącym medycznej marihuany na Florydzie?

Każdy licencjonowany lekarz na Florydzie, który chce zalecać medyczną marihuanę, powinien wziąć udział w stanowym kursie certyfikacji medycznej marihuany. Uzyskanie zaliczeń z zajęć kwalifikuje cię do wpisania się do rejestru medycznej marihuany na Florydzie. Musisz zarejestrować się w rejestrze stanowym, aby móc legalnie oferować swoim pacjentom zalecenia.

Kiedy rejestrujesz się w rejestrze medycznej marihuany, musisz podać informacje potwierdzające twoje kwalifikacje. Wymagany jest numer licencji medycznej, zawód, imię i nazwisko, data urodzenia oraz numer SSN. Zostanie również sprawdzony CE Broker, aby sprawdzić, czy posiadasz punkty z kursu medycznej marihuany.

Kto może wziąć udział w kursie na temat medycznej marihuany i wpisać się do rejestru?

Chociaż technicznie rzecz biorąc, każdy może wziąć udział w kursie stanowym, skorzystają na nim tylko licencjonowani lekarze medycyny i lekarze osteopaci uprawnieni do zalecania medycznej marihuany na Florydzie. Inni pracownicy medyczni nie mogą wpisać się do rejestru, nawet jeśli wezmą udział w kursie.

Oprócz posiadania odpowiedniego rodzaju licencji medycznej, musisz mieć aktywną i nieograniczoną licencję. Lekarze, którzy naruszają prawo Florydy, mogą otrzymać ograniczenia licencji lub nawet zostać jej pozbawieni. Ograniczenia licencji obejmują limity dotyczące takich aspektów praktyki medycznej, jak:

    Gdzie możesz praktykować i w jakich warunkach Jakie rodzaje usług możesz oferować pacjentom Ile godzin możesz praktykować Inne elementy twojej pracy, które zdaniem stanu mają związek z bezpieczeństwem pacjentów.

Do rejestru stanowego nie można się również wpisać, jeśli istnieje konflikt interesów. Pracownicy medyczni, którzy mogliby odnieść nieuczciwe korzyści z zalecania medycznej marihuany, nie otrzymają zgody. Lekarz, który pracuje w centrum leczenia medyczną marihuaną lub w laboratorium testującym marihuanę, nie może ubiegać się o rejestrację - podobnie jak lekarze, którzy mają bezpośredni lub pośredni interes ekonomiczny w tego rodzaju firmach.

Program kursów dotyczących medycznej marihuany na Florydzie

Kurs, który musisz odbyć, aby zostać wpisanym do rejestru medycznej marihuany na Florydzie, zależy od twojej licencji. Lekarze medycyny uczestniczą w kursie oferowanym przez Florida Medical Association, natomiast lekarze osteopaci muszą uzyskać punkty od Florida Osteopathic Medical Association.

Zajęcia prowadzone przez Florida Medical Association uczą lekarzy wszystkiego, co muszą wiedzieć, aby określić, czy dany pacjent kwalifikuje się do otrzymania medycznej marihuany. Dowiesz się o:

    Prawa dotyczące medycznej marihuany na Florydzie Warunki kwalifikujące Legalne sposoby dostarczania medycznej marihuany Jak przestrzegać prawa dotyczącego marihuany na Florydzie jako lekarz?

Cały kurs możesz ukończyć online, bez konieczności uczestniczenia w wykładach stacjonarnych. Po zakupie kursu otrzymasz plik PDF online zawierający jego treść. Lekarze muszą uważnie przejrzeć plik PDF i rozwiązać test z jego znajomości. Jeśli uzyska się co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi, otrzyma się dwa punkty AMA PRA kategorii 1.

Strony internetowe Florydy i jej stowarzyszeń medycznych podają niespójne informacje dotyczące kursu dla lekarzy osteopatów. W opisie zajęć prowadzonych przez Florida Medical Association wspomniano, że mogą w nich uczestniczyć także lekarze osteopaci. Jednak Office of Medical Marijuana Use podaje, że organizacja prowadząca zajęcia zależy od posiadanej przez ciebie licencji. Tymczasem na stronie Florida Osteopathic Medical Association widnieje informacja, że nowy kurs nie jest jeszcze dostępny.

W razie wątpliwości, skontaktuj się z odpowiednim stowarzyszeniem medycznym lub z Office of Medical Marijuana Use, aby dowiedzieć się, jaki kurs powinieneś wykupić.

Wcześniejsze wymagania dotyczące kursów dla lekarzy

Przed czerwcem 2017 r. lekarze ubiegający się o certyfikację musieli odbyć ośmiogodzinny kurs zamiast dwugodzinnego - dłuższe zajęcia nie spełniają już wymogów edukacyjnych określonych przez stan.

Osoby, które wcześniej uczęszczały na kurs ośmiogodzinny, nadal muszą uczęszczać na nowy, dwugodzinny. Lekarze, którzy chcieli zachować swoją licencję bez przerwy, musieli przejść nowy kurs do 26 grudnia 2017 roku. Jednak lekarze, którym wygasła licencja, nadal mogą wziąć udział w dwugodzinnym kursie i otrzymać nową certyfikację.

Co należy zrobić po ukończeniu kursu

Po otrzymaniu punktów z kursu na temat medycznej marihuany, możesz zarejestrować się w internetowym rejestrze Florydy i oferować certyfikaty swoim pacjentom. Wykonaj kroki opisane przez Departament Zdrowia, aby uzyskać nazwę użytkownika i hasło do swojego konta w rejestrze. Dostęp do rejestru medycznej marihuany pozwala na:

    Dodanie pacjenta do rejestru Odszukać pacjenta już znajdującego się w bazie danych Utworzenie Zaświadczenia lekarskiego, które upoważnia pacjenta do zakupu medycznej marihuany Tworzyć zlecenia, które służą jako cyfrowe zalecenia

Po otrzymaniu od stanu upoważnienia do rekomendowania medycznej marihuany, Twoje dane zostaną dodane do list oferowanych przez Departament Zdrowia. Pacjenci mogą następnie skorzystać ze strony internetowej, aby wyszukać lekarzy posiadających certyfikat uprawniający do stosowania medycznej marihuany. Jeśli chcesz, aby Twoja lista została usunięta, możesz wykonać następujące kroki.

Kary dla lekarzy, którzy nie przestrzegają przepisów dotyczących medycznej marihuany na Florydzie

Lekarzom, którzy nie przestrzegają wytycznych ustalonych przez Biuro ds. Medycznej Marihuany, grożą surowe kary. Na przykład, wystawienie zaświadczenia pacjentowi, który twoim zdaniem nie kwalifikuje się do otrzymania medycznej marihuany, jest wykroczeniem pierwszego stopnia, podczas gdy podrobienie karty identyfikacyjnej jest przestępstwem trzeciego stopnia. Przeczytaj uważnie przepisy Florydy dotyczące medycznej marihuany, aby upewnić się, że prowadzisz legalną i bezpieczną praktykę.

Pozwól, aby MarijuanaDoctors.com Ci pomogła

Każdemu przyda się kumpel do nauki. Skorzystaj z naszych przewodników po Florydzie, aby uzupełnić swoją wiedzę na temat medycznej marihuany:

    Przepisy prawne dotyczące marihuany leczniczej na Florydzie Kwalifikowanie się do medycznej marihuany na Florydzie Fakty na temat medycznej marihuany na Florydzie

Po zarejestrowaniu się w rejestrze medycznej marihuany na Florydzie, MarijuanaDoctors.com może pomóc Ci znaleźć pacjentów potrzebujących naturalnej ulgi. Zapisz się na listę naszych lekarzy, aby dołączyć do bazy danych innych współczujących specjalistów medycznych.